• Hvordan kan observasjon og preventive sykepleietiltak forebygge selvmord? 

      Leirhol, Hanne; Nordlien, Line; Vikenes, Trine (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Introduksjon: I gjennomsnitt begår 500 mennesker selvmord i Norge per år. Hvorfor et menneske begår selvmord, kan forklares som et samspill mellom en rekke risikofaktorer og belastende livshendelser. Studier viser ...