• Prosjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3 

      Lauknes, Andreas; Arild, Audun (Master thesis, 2016)
      Rapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal ...