• Alarmering via Digital Selective Calling 

   Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...
  • Beslutningstaking i krevende situasjoner på skipsbroa 

   Larsen, Marie Haugli (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Beslutningstaking er en menneskelig faktor som påvirker sjøsikkerheten, og det er et behov for mer forskning på dette området innenfor det maritime domenet. Formål: Studiets formål er å undersøke hvilke faktorer ...
  • Cyber Risk Perception in the Maritime Domain: A Systematic Literature Review 

   Larsen, Marie Haugli; Lund, Mass Soldal (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper aims to present an approach to investigate cyber risk perception with use of recognized psychological models, and to give an overview of state-of-the-art research within the field of cyber risk perception in ...
  • Cybersikkerheit i maritim industri 

   Stang, Emilie Birgitte; Vatle, Henrik Nesbø; Utslottøy, Pål (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: IMO-resolusjon MSC.428(98) stiller krav til innføring av cyberrisiko i sikkerheitsstyringssystem om bord innan første «Document of Compliance»-revisjon i 2021. Kombinert med eit auka tal cyberåtak, har dette gjort ...
  • Maritim cybersikkerhet 

   Arnesen, Robert; Andersson, Mathias Dimmen; Ytterland, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Målet med studiet var å kartlegge kunnskapsnivået til offiserer om bord, samt komme frem til en konklusjon som kan være med å gjøre det lettere å øke bevisstheten, og bedre holdningene mot cybersikkerhet om ...
  • Maritime aktørers syn på begrepet autonomi og viktige faktorer i utviklingen av autonome skip 

   Fossland, Aksel (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Autonome skip er et teknologisk område under utvikling, og det finnes lite informasjon om synspunktet til maritime aktører som jobber mot autonome skip. Formål: Studiets formål er å undersøke hva maritime aktører ...
  • Maritime Cyber Simulator Scenario Workshop report 

   Erstad, Erlend; Larsen, Marie Haugli; Lund, Mass Soldal; Ostnes, Runar (Research report, 2022)
   The 7th of December 2021, the Maritime Cyber Resilience (MarCy) project held a Cyber Simulator Scenario workshop aiming to create a fundament for training to enhance operational maritime cyber resilience. MarCy is a research ...
  • A model of factors influencing deck officers' cyber risk perception in offshore operations 

   Larsen, Marie Haugli; Lund, Mass Soldal; Bjørneseth, Frøy Birte (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Offshore operations onboard vessels are increasingly reliant on digitalization, integration, automation, and networked-based systems, which creates new dimensions of cyber risks. The causes of cyber incidents often include ...