• Alarmering via Digital Selective Calling 

   Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...
  • Beslutningstaking i krevende situasjoner på skipsbroa 

   Larsen, Marie Haugli (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Beslutningstaking er en menneskelig faktor som påvirker sjøsikkerheten, og det er et behov for mer forskning på dette området innenfor det maritime domenet. Formål: Studiets formål er å undersøke hvilke faktorer ...
  • Maritim cybersikkerhet 

   Arnesen, Robert; Andersson, Mathias Dimmen; Ytterland, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Målet med studiet var å kartlegge kunnskapsnivået til offiserer om bord, samt komme frem til en konklusjon som kan være med å gjøre det lettere å øke bevisstheten, og bedre holdningene mot cybersikkerhet om ...