• En empirisk studie av FRAME-modellens egenskaper 

      Larsen, Jens Helge Grutle (Master thesis, 2009)
      I denne rapporten beskriver vi en statistisk modell som fanger opp teksturer i et bilde og overfører disse til et annet bilde. Vi modellerer bilder som markovfelt, og beskriver filtre som vi bruker til å fange opp forskjellen ...