• Cyber security alerts in remote operation center 

   Larsen, Henrik (Master thesis, 2022)
   Fremtiden til maritime systemer vil måtte håndtere fjernstyrte og/eller autonome skip. Dette medfører at skip må bli overvåket og/eller fjernstyrt fra land. Dette gjør at skip blir mer tilkoblet internett og større nettverk. ...
  • LC-IMPACT: A regionalized life cycle damage assessment method 

   Verones, Francesca; Hellweg, Stefanie; Anton, Assumpcio; Azevedo, Ligia B; Chaudhary, Abhishek; Cosme, Nuno; Cucurachi, Stefano; de Baan, Laura; Dong, Yang; Fantke, Peter; Golsteijn, Laura; Hauschild, Michael; Heijungs, Reinout; Jolliet, Olivier; Juraske, Ronnie; Larsen, Henrik; Laurent, Alexis; Mutel, Christopher; Margni, Manuele; Núñez, Montse; Owsianiak, Mikolaj; Pfister, Stephan; Ponsioen, Tommie; Preiss, Phillip; Rosenbaum, Ralf; Roy, Pierre-Olivier; Sala, Serenella; Steinmann, Zoran J.N.; Van Zelm, Rosalie; Van Dingenen, Rita; Vieira, Marisa; Huijbregts, Mark (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Life cycle impact assessment (LCIA) is a lively field of research, and data and models are continuously improved in terms of impact pathways covered, reliability, and spatial detail. However, many of these advancements ...
  • Momentbærende forbindelser i limtrebjelker 

   Larsen, Henrik (Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven har som hensikt å beregne og teste momentbærende knutepunkt i tre. Tidligere undersøkelser rundt byggingen av høyhus i tre har alle konkludert med at dette ikke vil være mulig, uten å gjøre tiltak for å dempe ...