• Radiologisk vekstmåling av glioblastomer 

      Langlo, Maren Staurset; Simonsen, Solveig Quam (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Anbefalt metode for bedømming av vekst av glioblastomer er i dag todimensjonale mål i henhold til RANO-kriteriene. En viktig svakhet ved denne metoden er at den bruker todimensjonale mål på en irregulær tredimensjonal ...