• On Flywheel Batteries 

      Spakmo, Jo Emil; Langelid, Magnus (Bachelor thesis, 2023)
      Energilagringssystemer forbedrer effektiviteten i elektriske systemer under ubalanser mellom tilbud og etterspørsel, og bidrar til å øke nettverkets stabilitet og kvalitet. De reduserer ujevnheten i fornybar energiproduksjon ...