• Greenhouse Gas Emission and Energy Production from a Ground-Mounted Solar Park 

      Langås, Anja Irene; Sæternes, Solveig Hegstad; Tveit, Helene Sæle (Bachelor thesis, 2023)
      I lys av klimaendringene er det behov for en rask omstilling og overgang fra fossile energikilder til fornybar energi som solenergi. I en verden hvor bærekraftig utvikling er essensielt, blir det viktig å adressere den ...