• Big Data in Construction Management Research 

   Sørensen, Anette Østbø; Olsson, Nils; Landmark, Andreas D. (Report / Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering, Construction Management and Economics;, Chapter, 2016)
  • En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R 

   Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen ...
  • Mobility Analytics - Undersøkelse av mobildata for Ruter AS 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D.; Hjelkrem, Odd Andre; Södersten, Carl-Johan Hugo (Research report, 2019)
  • Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (Research report, 2021)
   I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
  • The effect of temporary speed restrictions, analyzed by using real train traffic data 

   van der Kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper studies the effect of temporary speed restrictions (TSR) in railways. We present a method for analyzing the effect of TSR. TSR, or slow orders, are imposed on the railway to ensure safe use of the infrastructure. ...
  • Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers 

   Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils (Journal article, 2018)
   Several studies have pointed to the difficulties of obtaining good data on train ridership. There are at least two challenges regarding these data. First, train operators consider such data confidential business information, ...
  • Value of Uncertainty: The Lost Opportunities in Large Projects 

   Johansen, Agnar; Eik-Andresen, Petter; Landmark, Andreas D.; Ekambaram, Anandasivakumar; Rolstadås, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The uncertainty management theory has become well established over the last 20–30 years. However, the authors suggest that it does not fully address why opportunities often remain unexploited. Empirical studies show a ...
  • Visualisation of Train Punctuality – Illustrations and Cases 

   Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to show relevant dimensions for presenting railway punctuality data. We discuss alternatives for visualisation and analysis, and show principles and practical examples. The study has benefitted ...