• Lønnspåvirkningen av innvandring i Norge 

   Hidle, Nils Hadle; Imset, Kristoffer Fangberget; Lampe, Herman; Wold, Magnus Wang (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven tar for seg innvandring sin påvirkning på lønnsnivået i Norge. Ved hjelp av en regresjonsanalyse på et datasett fra 2015-2019, ser vi påvirkningskraften til innvandring på lønn. Analysen konkluderer med at vi ikke ...
  • Viability Analysis of Proposed Industrial Wind Park Projects 

   Hidle, Nils Hadle; Lampe, Herman (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven hadde som mål å evaluere potensialet til industrielle vindparker. For å illustrere levedyktigheten til industrielle vindparker ble det presentert to potensielle steder, Kårstø og Sjursøya. Gjennom nøye ...
  • Viability Analysis of Proposed Industrial Wind Park Projects 

   Hidle, Nils Hadle; Lampe, Herman (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven hadde som mål å evaluere potensialet til industrielle vindparker. For å illustrere levedyktigheten til industrielle vindparker ble det presentert to potensielle steder, Kårstø og Sjursøya. Gjennom nøye ...