• Bayesian Calibration and Inference for Multiple Machines 

      Lam, Hong-Tan (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven, blir simuleringsmodeller, også kalt simulatorer, brukt til utføre prediksjon på maskiner. En av utfordringene med å gjøre prediksjon med simuleringsmodeller, er at de ikke fullt beskriver den sanne prosessen ...