• D-regioner i betongkonstruksjoner 

      Løvik, Mari; Waage, Kjell Henrik; Soleng, Torgrim (Master thesis, 2016)
      I konstruksjoner hvor det skjer plutselige endringer i tverrsnitt eller lastpåføring oppstår det diskontinuerlige spenningsstrømmer. Med diskontinuerlig menes en spenningsfordeling som ikke kan analyseres med bjelketeori. ...