• M&A i energibransjen - En casestudie av norske energiselskap 

      Løkken, Fredrik; Aasen, Jørgen Nordvik (Master thesis, 2018)
      Stortinget vedtok våren 2016 endring i energiloven (jf. vedlegg 6) som berører samtlige energiselskaper i Norge som driver nettvirksomhet. Endringene i energiloven, som trer i kraft 1. januar 2021, medfører selskapsmessig ...