• Ecopreneurship - Operating with a Environmental Framework 

   Løken, Marthe Roel; Nguyen,Vivi Thi (Master thesis, 2021)
   Det blir stadig viktigere at bedrifter tar ansvar for miljøet og handler i samsvar med naturens tålegrenser. COVID-19 pandemien har resultert i en turbulent periode i den globale økonomien. Det er derfor blitt enda viktigere ...
  • En kvalitativ analyse om hvordan dyslektikere opplever arbeidslivet 

   Løken, Marthe Roel (Bachelor thesis, 2019)
   For mange kan det være vanskelig å forestille seg hva dysleksi er når en ikke har lese- og skrivevansker selv. Dyslektikere opplever ofte nederlag i utdanning og i arbeidsliv, noe som ofte skaper problemer med selvtillit, ...