• Climate-Induced Migration in the Ancash Region in Peru 

      Løken, Ingrid (Master thesis, 2019)
      Mastergradsavhandlingen søker å besvare følgende forskningsspørsmål: Hvordan oppfatter den rurale befolkningen klimaendringer og dets årsaker i Ancash-regionen? På hvilken måte opplever de at klimaendringer fører til ...