• Implementation and Evaluation of a Vibrotactile Assisted Monitoring and Correction System for Partial Weight-Bearing in Lower Extremities 

   Bjelland, Øystein; Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin; Isern, Håkon Ramon; Shayestehpour, Mohammadamin; Steinert, Martin; Bye, Robin Trulssen; Hellevik, Alf Inge (Chapter, 2023)
   Accurate partial weight bearing in the foot during rehabilitation from musculoskeletal injuries in lower extremities is important to ensure successful recovery. However, it is difficult for patients to know how much to ...
  • Smart Sole - Prevention of overload 

   Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten omhandler utviklingen av en smart såle som er laget for å hjelpe brukeren til å legge riktig belastning på et skadet bein. Målet med denne oppgaven var å lage en fungerende prototype. Prototypen skulle kunne ...