• Knivslire i sølv 

      Kvitka, Anna. (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven gjør rede for objektet T184, knivslire i sølv, som inngår i Vitenskapsmuseets arkeologiske samling. Oppgaven drøfter datering og proveniens til objektet med hjel av en ikonologisk analyse og en ...