• Kollektiv kreativitet : en etnografisk studie av DIGS coworkingspace 

      Kvaløsæter, Anna Josefine (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven har sitt utspring i en sosiologisk nysgjerrighet knyttet til hvordan fellesskap er mulig på tvers av fagretninger og mål. Fokuset på innovasjon her til lands øker stadig i takt med en innsikt om at ...