• "Skolen er jo så mye mer enn å bare lære seg å snakke norsk". 

      Krogsrud, Julie Aurora (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne studien er å få innsikt i og forståelse av hvordan et utvalg lærere erfarer og opplever ivaretakelsen av nyankomne minoritetsspråklige elever ved to norske mottaksskoler. I studien søker jeg lærernes ...