• Lærer med hud, hår og hjerte 

      Kristoffersen, Martina Lindgren (Master thesis, 2019)
      Temaet for denne masteroppgaven omhandler læreres opplevelser med vold og trusler. Utgangspunktet for oppgaven er et kvalitativt forskningsdesign bestående av 8 dybdeintervjuer med lærere som jobber i ungdomsskolen. ...