• Veiledning: ADHD og rus 

      Kristoffersen, Hanna (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Veiledning: ADHD og rus Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan veilede unge pasienter med ADHD som i tillegg sliter med rusavhengighet til å føle at de mestrer hverdagen best ...