• Å skape trygghet gjennom kunnskap 

      Kristin Aamot (Bachelor thesis, 2021)
      For å få godkjenning som fosterhjem i Norge må de fleste gjennom PRIDE-kurs, hvor en får generell opplæring i barns levekår og utfordringer (Bunkholdt og Kvaran 2015, s.275). Tema for oppgaven er om den generelle opplæringen ...