• Produktivitetsutfordringer i norsk byggenæring: Årsaker og tiltak 

      Kristiansen, Orjan Ringstad (Master thesis, 2013)
      Byggenæringen har lenge slitt med lavere produktivitet enn øvrige deler av dennorske industrien. Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge årsaksbildet bak denlave produktivitetsveksten. Herunder både direkte årsaker til ...