• The Last of Us: En analyse av estetikk og digitalt media 

      Kristiansen, Mattis Kristoffer (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven er en analyse av episode 1 og 2 av den nye serien The last of us (Mazin 2023). Målet med denne analysen er å se på ulike estetiske elementer som påvirker seerne og scenene. Særlig skal jeg se på ...