• Kartlegging av muligheter rundt nytt standardprodukt, akustisk spilepanel 

      Kristensen, Bendik S.; Winsnes, Tim S. (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven på studiet logistikkingeniør ved NTNU. Oppgaven går ut på å se nærmere på produksjonen av et nytt standardprodukt fra bedriften Otretek AS, et akustisk spilepanel. ...