• Læreboka som støtte for muntlighetsopplæring 

      Krisriansen, Emma Victoria Johnsrud (Master thesis, 2022)
      Norskfaget er ett av fagene som har et særlig ansvar for utviklingen av elevenes muntlige ferdigheter. Til tross for dette ansvaret, viser imidlertid forskningen at det i stor grad er muntlig aktivitet som får plass i ...