• Spanias økonomiske betydning for Norge 1920-1939 

      Kosmo, Andreas Nilsen (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven tar for seg den økonomiske betydningen Spania hadde for Norge i mellomkrigstiden. Hovedfokuset er betydningen under borgerkrigen i Spania 1936-1939.