• Parametriske temperatur-tidkurver for brann i små og store rom 

      Konsmo, Sondre (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke rom Eurokodens (EC1) parametriske temperatur-tidkurver er egnet for, ved først å vurdere om de er egnet for små rom, og deretter å vurdere om de parametriske ...