• Hvordan erfarer Sykepleiere bruken av Simulering som pedagogisk metode? 

      Kongshaug, Kay Arne. (Bachelor thesis, 2023)
      Hensikt Studiens hensikt er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med bruk av Simulering som verktøy for læring. Metode Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie med søk etter forskningsartikler i medisinske ...