• Model for Detecting Flaws in Railway Rails using Machine Learning 

      Kolstad, Ole Henrik Aarum (Master thesis, 2019)
      Jernbaneselskap ansvarlige for infrastrukturen til jernbanen hyrer inspeksjonsfirmaer til å inspisere skinnene for å finne defekter. Inspeksjonsfirmaene bruker tog til å skanne skinnene ved hjelp av ultralyd i relativt ...