• Å kommunisere og samtale med barn som har opplevd omsorgssvikt 

      Kolstø, Frida (Bachelor thesis, 2022)
      Grunnlaget for denne bacheloroppgavens funn er gjort gjennom en litteraturstudie, og ved hjelp av søk i nettbaser og bruk av studiets tidligere pensumbøker har jeg funnet tilstrekkelig litteratur til å kunne skrive denne ...