• Optical Communication for Underwater Snake Robot 

      Knudsen, Sebastian Dahle (Master thesis, 2019)
      Optisk trådløs undervannskommunikasjon er et interessant fagfelt med mange bruksområder. Det åpner muligheten for kommunikasjon med høy datahastighet over korte distanser, noe som er nyttig for blant annet kommunikasjon ...