• Fysisk aktivitet og livskvalitet hos voksne med schizofreni 

      Knudsen, Oda Breivik; Lund, Erik Holmefjord (Bachelor thesis, 2023)
      Abstrakt Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få innsikt i psykoselidelsen schizofreni, samt å få en dypere forståelse av hvordan ergoterapeuter kan inkludere fysisk aktivitet inn i behandlingen av schizofrene ...