• Kunnskapsobjektbasert arbeidsbok 

      Knudsen, Nina (Master thesis, 2006)
      Kunnskapsobjekter er en selvstendig, logisk samling av kunnskap og/eller forklaring av konsepter, som skal kunne lagres og gjenfinnes. Læringsobjekter består av en samling kunnskapsobjekter, et definert læringsmål og ...