• Anti-representasjonalisme og realisme 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen er en kritisk diskusjon av Hubert Dreyfus og Charles Taylors bok Retrieving Realism fra 2015. Artikkelens sentrale anliggende er hvordan vi best skal forstå ideen om «anti-representasjonalistisk» filosofi, og ...
  • Davidson versus Chomsky: Om Fellesspråket 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Donald Davidson og Noam Chomsky har nokså forskjellige syn på hvordan språk og kommunikasjon skal forstås, men de er enige i at forestillingen om fellesspråk, som engelsk og norsk, ikke bør spille noen rolle i denne ...
  • Davidson versus Chomsky: The case of shared language 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Do or don't: Why neuroscience hasn’t settled the question of free will (and a hint at a different answer) 

   Sivertsen, Sveinung Sundfør (Master thesis, 2013)
   In recent years, scientists and science popularisers alike have seen profound consequences for our view of ourselves and the organisation of society in new findings about the functioning of the human brain. Prominent in ...
  • En avhandling om meningens natur 

   Helle, Maia Vige (Master thesis, 2020)
   Denne teksten undersøker muligheten for en naturalisert forståelse av fenomenet perseptuell mening, med utgangspunkt i David Humes filosofi. Humes prosjekt kan forstås som et forsøk på å naturalisere mentale emner, og gi ...
  • En filosofisk vandring med objektivitet og erfaring som anliggende 

   Skånøy, Jonas Berg (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt om det gir mening å snakke om objektivitet i erfaring, uten å anta det gitte. Dette krevde i første omgang at jeg avgrenset hva objektivitetsbegrepet ikke skulle forstås som, ...
  • Er det verdt å bry seg om sannhet? 

   Higgs, Rebecca. (Bachelor thesis, 2023)
   I denne teksten undersøkes forskjellige måter å se på verdien og betydningen av sannhet. I en post-truth virkelighet er det stor usikkerhet rundt betydningen av sannhet, og om det finnes objektive fakta i det hele tatt. ...
  • Global expressivism and the flight from metaphysics 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In recent work Huw Price has defended what he calls a global expressivist approach to understanding language (and/or thought) and its relation to the physical world. Global expressivism rejects a representationalist picture ...
  • Harm to dead persons 

   Ursin, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2011)
  • Is attention necessary for consciousness? 

   Aghdami, Aryan (Master thesis, 2013)
   This thesis explores the relationship between consciousness and attention construed in phenomenological, psychological and neural terms in order to conclude whether attention is necessary for consciousness. I introduce the ...
  • Non-reductive naturalism and the vocabulary of agency 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Carl Sachs has recently provided a helpful discussion of Richard Rorty’s thinking concerning the question of naturalism, distinguishing between two positions he terms ‘non-reductive physicalism’ and ‘pragmatic naturalism’ ...
  • On envatment, experience and epistemology 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper is about the relationship between anti-sceptical arguments that reflect on the (alleged) possibility that we might be a brain in a vat, and different conceptions of perceptual experience. I argue that while the ...
  • Pragmatism, Naturalism, and Realism: Pihlström, Price and Beyond 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Prone to Believe in God: The Cognitive Science of Religion and its Normative Implications for Theist Religion 

   Kvandal, Halvor (Doctoral theses at NTNU;2019:7, Doctoral thesis, 2019)
   Over hele verden danner mennesker oppfatninger om supermenneskelige aktører slik som guder, forfedre-ånder, spøkelser, engler, og demoner. I de abrahamittiske religionene jødedom, kristendom og islam finner vi et kulturelt ...
  • The Prospects and Promises of Naturalized Metaphysics 

   Jaksland, Rasmus (Doctoral theses at NTNU;2022:154, Doctoral thesis, 2022)
   Summary Naturalized metaphysics questions the epistemic legitimacy of the traditional methods of metaphysics and proposes that a metaphysics motivated by science will do better. The veracity of these two core commitments ...
  • Relationalism, Berkeley's Puzzle and Phenomenological Externalism 

   Knowles, Jonathan (Chapter, 2019)
   Relationalism, also called ‘the Relational View’, is a theory of perceptual experience which sees at least a central core of such experience as consisting in a non-representational relation between subjects and features ...
  • Representationalism, Metaphysics, Naturalism: Price, Horwich and Beyond 

   Knowles, Jonathan (Wittgenstein's Thought and Legacy;(Book 3), Chapter, 2018)
   Both Huw Price and Paul Horwich see themselves as anti-representationalists and anti-metaphysicians, views that they also see as inspired by or as having affinities with Wittgenstein’s later philosophy. They differ, or ...
  • Sanseerfaring som åpenbaring: Et forsvar av John McDowells minimale empirisme 

   Amundsen, Michael Mørk (Master thesis, 2019)
   Jeg forsvarer John McDowells minimale form for empirisme ved å motivere hans syn på sanseerfaringer som våre omgivelsers perseptuelle nærvær. Jeg motiverer synet på tre forskjellige måter: I kapittel 1 vurderer jeg et syn ...
  • Subjectivity, nature, existence: Foundational issues for enactive phenomenology 

   Netland, Thomas (Doctoral theses at NTNU;2023:252, Doctoral thesis, 2023)
   Sammendrag Denne avhandlingen utforsker og diskuterer grunnleggende spørsmål knyttet til forholdet mellom fenomenologisk filosofi og den «enaktive tilnærmingen» til kognitiv vitenskap, med mål om å avklare, utvikle og ...