• Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole 

   Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris; Korsager, Majken; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne; Teig, Nani; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Bungum, Berit; Løken, Marianne; Stadler, Matthias Gregor (Chapter, 2021)
  • Praktisk labarbeid - Hensikt, praksis, effekt 

   Kure, Søren Evensen (Master thesis, 2015)
   Oppgaven tar for seg hensikter ved praktisk labarbeid i naturfag på ungdomstrinnet og i hvilken grad disse oppnås. Temaet belyses ved hjelp av en gjennomgang av ni større empiriske undersøkelser av effekter av labarbeid ...