• Proporsjonal resonnering på småtrinnet 

      Klubben, Elizabeth (Master thesis, 2020)
      Studien fokuserer på hvordan elever resonnerer i møte med oppgaver som bygger på proporsjonalitet. Hensikten med studien er å undersøke nærmere hvordan elever på småtrinnet i norsk skole resonnerer i forhold til oppgaver ...