• Regnskapsanalyse av XXL Sport og Villmark AS 

      Bjørnhaug, Julie Lois.; Klaussen, Sofie Johanne; Hammer, Håkon Butli (Bachelor thesis, 2022)
      I vår bacheloroppgave har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomhet i perioden 2017 til 2020 av XXL Sport & Villmark AS. Vi har tatt utgangspunkt i en nøkkeltallsanalyse for å besvare problemstillingen ...