• Interpersonlige problemer ved Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 

      Klarström, Andreas (Master thesis, 2017)
      Kronisk utmattelsesyndrom (CFS/ME) er en mye omdiskutert tilstand. Etiologien er uklar men det råder enighet i fagfeltet om at etiologien er sammensatt av biopsykososiale faktorer (Berge & Dehli, 2009). Mange studier har ...