• Brukervennlig portørapplikasjon for effektivisering av helsevesenet 

      Gylterud, Vilde; Klæstad, Ida Angell Veglo (Bachelor thesis, 2023)
      Helsesektoren i Norge står idag ovenfor utfordringer knyttet til å digitalisere helsetjenesten. Teknologiutviklingen har så langt vært benyttet for mer treffsikre systemer, med lite søkelys på effektivisering av tjenestene ...