• Map matching using hidden Markov models 

      Klåpbakken, Øyvind (Master thesis, 2020)
      Kartmatching refererer til prosessen der en sekvens med posisjonsmålinger brukes til å estimere en sammenhengende rute på et veinettverk. Posisjonsmålinger som brukes til kartmatching er typisk innhentet ved hjelp av en ...