• Dorsoventral differences in the spatial representation areas of the rat brain 

      Kjelstrup, Kirsten Brun (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:195, Doctoral thesis, 2010)
      Dorsoventrale forskjeller i rottehjernens spatiale omrader Minner om livets hendelser er grunnlaget for var opplevelse av identitet. Den moderne forstaelsen av hukommelse er at minner er lagret i nettverk av nerveceller, ...