• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Aluminiumbehandling mot Gyrodactylus salaris i Ogna og Figga i 2006-effekter på bunndyr 

   Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar (NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat, 1504-503X; 2007:2, Research report, 2007)
  • Beyond ecological opportunity: prey diversity rather than abundance shapes predator niche variation 

   Sanchez-Hernandez, Javier; Finstad, Anders Gravbrøt; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Amundsen, Per-Arne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ecological opportunity (i.e. the diversity of available resources) has a pivotal role in shaping niche variation and trophic specialisation of animals. However, ecological opportunity can be described with regard to both ...
  • Biodiversity Revisited: Impacts of Hydropower Activities on Aquatic Insect Fauna on Decadal Timescales 

   Krogstie, Hanne Bjørnås (Master thesis, 2022)
   Økosystemer globalt er under stort press fra menneskelige aktiviteter, og ferskvannsøkosystemer er spesielt sårbare. En viktig kilde til påvirkning av ferskvann er vannkraft, som påvirker biologisk mangfold gjennom ...
  • Biologiske undersøkelser i Strømselva, Averøy kommune 

   Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Davidsen, Jan Grimsrud (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2023)
   Nordre Averøy vannverk ønsker å utrede mulighetene for økt uttak av vann fra Storvatnet på Averøy og en utbedring av demningen ved utløpet av vatnet. Strømselva kommer fra Storvatnet og renner ut ved Bruhagen sentrum. Elva ...
  • Dammer med nasjonal verdi i Levanger og Verdal 

   Kjærstad, Gaute (NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat, 1504-503X; 2004:3, Research report, 2004)
  • Demographic and genetic description of Greenland´s only indigenous Atlantic salmon (Salmo salar) population 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sheehan, T. F.; Lehnert, s.j.; Bradbury, I.R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Nilssen, Kjell J. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In Greenland, Atlantic salmon are known to reproduce in only one river, the Kapisillit River. Little is known about the population characteristics or the relationship to other salmon populations across the species range, ...
  • DNA Metabarcoding of Preservative Ethanol Reveals Changes in Invertebrate Community Composition Following Rotenone Treatment 

   Kjærstad, Gaute; Majaneva, Markus; Falahati-Anbaran, Mohsen; Topstad, Lasse; Finstad, Anders Gravbrøt; Arnekleiv, Jo Vegar; Ekrem, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The botanical compound rotenone is extensively used to eradicate populations and reduce the negative impacts of freshwater invasive animals. The method is controversial as non-target organisms often are negatively affected, ...
  • Drivers of diet patterns in a globally distributed freshwater fish species 

   Javier, Sánchez-Hernández; Finstad, Anders Gravbrøt; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Amundsen, Per-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We analysed data of a globally distributed model organism (brown trout) in an attempt to understand relationships among biogeography, prey communities and climate on diet composition at regional spatial scales (Scandinavia), ...
  • Effects of hydropeaking on benthic invertebrate community composition in two central Norwegian rivers 

   Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Speed, James David Mervyn; Herland, Anne Karine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Hydropower regulations can have dramatic impacts on river ecological communities. The operation of hydropower stations is related to power demands, but their releases in the receiving water body causes sudden changes in ...
  • Effekter av rotenonbehandling på bunndyr i Leirelva, Leirfjord kommune 

   Kjærstad, Gaute; Jo Vegar, Arnekleiv (NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat, 1504-503X; 2005:3, Research report, 2005)
  • Effekter av rotenonbehandling på bunndyr i Ogna og Figga i 2001 og 2002 

   Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie, 0802-0833; 2003:2, Research report, 2003)
  • Effekter av økt vannuttak om sommeren fra Rovatnet i Hemne kommune på laks, sjøørret, bunndyr og elvemusling 

   Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Daverdin, Marc; Davidsen, Jan Grimsrud (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2018)
   Effekter av økt vannuttak fra Søavassdraget i Hemne kommune – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2018-8: 1-20. I forbindelse med AquaGen sin planlegging av oppgradering av anlegget på Kyrksæterøra med et nytt ...
  • The eradication of invasive species using rotenone and its impact on freshwater macroinvertebrates 

   Kjærstad, Gaute (Doctoral theses at NTNU;2022:97, Doctoral thesis, 2022)
   Norsk sammendrag Hvordan påvirkes bunndyr når fremmede arter utryddes med rotenon? Fremmede arter er arter som tilsiktet eller utilsiktet spres av mennesker til nye områder der de ikke naturlig hører hjemme. Noen av ...
  • A faunistic study of water mites (Hydrachnidia and Halacaridae) from southern Norway 

   Gerecke, Reinhard; Kjærstad, Gaute; Ekrem, Torbjørn; Stur, Elisabeth (Journal article, 2022)
   Targeted sampling of a broad range of freshwater habitats over the past five years, combined with screening of recent records available in online databases, substantially increased the number of water mite species known ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Auretjørnelva i Namsos kommune - Vurdering av effekter av vannuttak på fisk og bunndyr 

   Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Davidsen, Jan Grimsrud (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2019)
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fuglevågvassdraget, Smøla kommune. Vurdering av effekter av økt vannuttak fra Storvatnet på fisk og bunndyr 

   Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Davidsen, Jan Grimsrud (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2020)
   Sjursen, A.D., Kjærstad, G., Rønning, L. & Davidsen, J.G. 2020. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fuglevågvassdraget, Smøla kommune. Vurdering av effekter av økt vannuttak fra Storvatnet på fisk og bunndyr – NTNU ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2020 

   Kielland, Øystein Nordeide; Davidsen, Jan Grimsrud; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2021)
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020 

   Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2021)