• Regulering av oljebrønner med varierende aktive begrensninger 

      Kivle, Martin (Master thesis, 2008)
      I offshore produksjonsanlegg er vanligvis brønnene regulert manuelt, mens separasjonsanlegget er regulert ved hjelp av en desentralisert regulator. Det er tydelig at en slik kontroll struktur ikke er optimalt produksjonsmessig. ...