• IKT i ungdomskolen: En studie av ungdomsskolene i Trondheim 

      Kirkeby-Garstad, Tor-Even (Master thesis, 2007)
      Målet med denne oppgaven er å identifisere og foreslå tiltak ungdomsskolene i Trondheim kan iverksette for °a bedre bruken av IKT. For å kunne gjøre dette er det nødvendig å vite hva skolene gjør, og hvordan forholdene på ...