• A Recurrent Neural Network-Based Model Predictive Controller 

      Kippersund, Yngve (Master thesis, 2023)
      Effektiv og nøyaktig prosessregulering ved utvinning av gass og olje er avgjørende for riggmannskapets sikkerhet, for å minimere klima- og miljøkonsekvenser av utvinningen og for å maksimere profitt av drift. Tradisjonelle ...