• Assetfront Repair 

      Bako, Abdi; Hamcho, Amr; Abdullah, Mustafa; Khumparov, Shamil Saidovitch (Bachelor thesis, 2021)
      Digitalisering er en viktig prosess for behandling, lagring og utveksling av data, ettersom den gjør det mulig å få tilgang til og overføre data effektivt. Som medfører til å forbedre effektiviteten og konsistensen. ...