• Samiske tema i samfunnsfag - en nedprioritering? 

      Kavli, Borghild Hanem (Master thesis, 2019)
      Bakgrunnen for denne studien er mangel på forskning angående hvordan samfunnsfagslærere underviser om samiske tema i sine klasserom, og hvorvidt det er forskjeller mellom lærere i enspråklige og tospråklige kommuner. ...