• A Pilot Study in Cyber Security Education Using CyberAIMs: A Simulation-Based Experiment 

   Zoto, Erjon; Kowalski, Stewart James; Frantz, Christopher Konstantin; Lopez Rojas, Edgar Alonso; Katt, Basel (Journal article, 2018)
   We hardly pass any day without hearing of a new cyber attack. The recent ever-increasing occurrence of such attacks has given to researchers, practitioners and others an opportunity to raise awareness and train staff from ...
  • A SAML 2.0 Authentication Middleware for ASP.NET Core 

   Musyimi, Jessy Kyalo (Master thesis, 2018)
   The modern society is becoming more and more depended on information systems to run its critical services. Public infrastructure facilities, including the health services, commercial airlines and nuclear power plants depend ...
  • A Security Assurance Framework Implementation for IoT-Based Smart Homes 

   Ocansey, Sharon (Master thesis, 2021)
   Security Assurance er å bestemme graden av tillit som skal oppnås for at en enhet eller et system oppfyller sine funksjonelle sikkerhetskrav, og er samtidig motstandsdyktig mot sikkerhetsproblemer og andre hendelser som ...
  • A Security Assurance Profile for IoT Digital Twins in Healthcare 

   Jørgensen, Cecilie Solberg (Master thesis, 2023)
   Security Assurance er å bestemme et nivå av tillitt som må oppnås for at et system møter sine sikkerhetskrav. Til samme tid må systemet være motstandsdyktig mot scenarioer der hvor sårbarheter blir utnyttet for å forårsake ...
  • A Socio-Technical Framework to Improve cyber security training: A Work in Progress 

   Østby, Grethe; Berg, Lars; Kianpour, Mazaher; Katt, Basel; Kowalski, Stewart James (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this paper we discuss a work in progress to create a socio-technical system design framework for cyber security training exercises (STSD-CSTE) to support the development of cyber security training in the Norwegian Cyber ...
  • A Survey of Automated Information Exchange Mechanisms Among CERTs 

   Yamin, Muhammad Mudassar; Katt, Basel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Nowadays innovative computer related exploits are released every single day, which makes researching about those exploits a significant task. A CERT (Computer Emergency Response Team) is an expert group that is responsible ...
  • Analyzing and Reducing Vulnerability to OSINT 

   Birkeland, Michael Cortes (Master thesis, 2023)
   Mengden data på internett er enormt, og mye av dataen ligger åpent og er tilgjengelig for alle. Open-Source Intelligence (OSINT) er innsamling, behandling og korrelasjon av offentlig tilgjengelige data. For å bruke OSINT ...
  • Assuring trust in .NET assemblies by instrumentation 

   Hagen, Hans Oluf (Master thesis, 2017)
   SuperOffice is a software company developing SuperOffice CRM software. The traditional hosting option is the on-site solution where the customer is responsible for hosting and maintenance. SuperOffice CRM is quite extensible ...
  • Automated hint generation for cybersecurity learning 

   Johnsen, John Martin (Master thesis, 2023)
   Injeksjonssårbarheter har lenge utgjort en betydelig utfordring for utviklere og samfunnet generelt, spesielt siden Internett har blitt en integrert del av hverdagen vår. Disse sårbarhetene gir angripere muligheten til ...
  • Automated Malware Analysis Platform 

   Holm, Kristian Sigtbakken; Kvalvåg, Martin; Fauskrud, Nikolai; Hoggen, Olav Henrik (Bachelor thesis, 2019)
   Alle bedrifter trenger en måte å sikre virksomheten deres, og i dagens digitale tidsalder er dette spesielt fokusert mot å beskytte digitale systemer mot skadelige og ondsinnede entiteter. Denne beskyttelsen blir i dag ...
  • Automated Triaging and Remediation of User Incident Reports with Supervised Machine Learning and Threat Intelligence 

   Amundsen, Morten K. (Master thesis, 2020)
   Ondsinnet epost er et stadig økende problem for organisasjoner, og til tross for at det eksisterer flere verktøy for å forhindre angrep, blir epostene stadig mer sofistikerte. Med alle de ondsinnede epostene som klarer å ...
  • Automatic Verification and Execution of Cyber Attack on IoT Devices 

   Færøy, Fartein Lemjan; Yamin, Muhammad Mudassar; Shukla, Ankur; Katt, Basel (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  • A Cognitive Digital Twin Architecture for Cybersecurity in IoT-Based Smart Homes 

   Pirbhulal, Sandeep; Abie, Habtamu; Shukla, Ankur; Katt, Basel (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Home Sensing Technology Conference paper A Cognitive Digital Twin Architecture for Cybersecurity in IoT-Based Smart Homes Sandeep Pirbhulal, Habtamu Abie, Ankur Shukla & Basel Katt Conference paper First Online: 09 April ...
  • Cyber Crisis Chess Board for Strategic and Tactical Level of Organizations 

   Lundli, Sivert (Master thesis, 2023)
   En rekke alvorlige dataangrep i de senere år har gang på gang vist hvor avhengig vi som samfunn er av digitale løsninger, og hvor sårbare vi som samfunn er, skulle disse bli satt ut av spill. Ved bortfall av digitale ...
  • Cyber Ranges and Security Testbeds: Scenarios, Functions, Tools and Architecture 

   Yamin, Muhammad Mudassar; Katt, Basel; Gkioulos, Vasileios (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The first line of defense against cyber threats and cyber crimes is to be aware and get ready, e.g., through cyber security training. Training can have two forms, the first is directed towards security professionals and ...
  • Cyber security testbed provisioning using a domain specific language 

   Dunfjeld, Mihkal (Master thesis, 2019)
   Praktiske oppgaver i ett virtualisert testmiljø er en effektiv metode for studenter å lære cybersikkerhet. For å kunne sette opp slike testmiljøer er en avhengig av kunnskap, tid og ressurser siden dette er en komplisert ...
  • Cyber Weapons Storage Mechanisms 

   Yamin, Muhammad Mudassar; Katt, Basel; Kianpour, Mazaher (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this paper, the current status of the art of cyber weapon storage methods and related processes are reviewed with particular reference to the safe guards present in storage of cyber weapons and contingency planning in ...
  • CyberAIMs: A tool for teaching adversarial and systems thinking 

   Zoto, Erjon; Kowalski, Stewart James; Katt, Basel; Frantz, Christopher; Lopez Rojas, Edgar Alonso (Chapter, 2018)
   CyberAIMs stands for Cyber Agents’ Interactive Modeling and Simulation. We designed this tool in order to use it as an educational tool to teach Master students in a Cyber security course. This paper aims to describe the ...
  • Cybersecurity Preparedness Exercises in Smart Grid: Collaboration With Suppliers During Incident Response 

   Langås, Mari; Løfqvist, Sanna (Master thesis, 2021)
   Introduksjonen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i det tradisjonelle strømnettet har resultert i et digitalisert strømnett, ofte referert til som smart grid. Smart grid gjør driften og hendelseshåndteringen ...
  • Cybersecurity Preparedness Exercises in Smart Grid: Collaboration With Suppliers During Incident Response 

   Løfqvist, Sanna; Langås, Mari (Master thesis, 2021)
   Introduksjonen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i det tradisjonelle strømnettet har resultert i et digitalisert strømnett, ofte referert til som smart grid. Smart grid gjør driften og hendelseshåndteringen ...