• Attitudes Towards Development of Wind Power Plants in Norway 

      Karlsen, Sandra Schultz (Master thesis, 2023)
      Debatten om vindkraftverk i Norge er intens, og begge sider er ganske rigide. Samtidig blir debatten ytterligere hauset opp av media. Tidligere forskning har funnet ut at tilknytning til sted, alder og tro på klimaendringer ...